Zájezd pro jednoho do koncentračního tábora Mauthausen a města Linec.